Projekty unijne

Dariusz Kowalczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe “IMPULS”

Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji”

Celem projektu jest zakup środków trwałych, WNiP oraz udział w Targach CHRISTMAS WORLD 2017, przy równoczesnym wprowadzeniu do oferty innowacyjnych produktów/usług, innowacji technologicznych, organizacyjnych i marketingowych.
Planowane efekty to:
Wprowadzenie nowych ulepszonych produktów
Poprawa BHP
Zastosowanie rozwiązań TiK
Wzrost eksportu
Wzrost zatrudnienia
Wprowadzenie innowacji procesowej, produktowej i marketingowej.
Wartość projektu: 691 813,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 196 857,50 zł

 

Częstochowa, 2017.12.01

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

“Zakup programu Mobilny Sprzedawca – 1 szt.”

Oferty należy składać w terminie od dnia 02.12.2017 do dnia 08.12.2017  na adres e-mail: lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres 42-200 Częstochowa ul. Żyzna 11M lub osobiście w siedzibie firmy – 42-200 Częstochowa, ul. Żyzna 11M. 

Zobacz więcej szczegółów

Zobacz więcej szczegółów


Częstochowa, 2017.12.01

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

“Zakup programu Analizy Business Intelligence – 1 szt.”

Oferty należy składać w terminie od dnia 02.12.2017 do dnia 08.12.2017  na adres e-mail: lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres 42-200 Częstochowa ul. Żyzna 11M lub osobiście w siedzibie firmy – 42-200 Częstochowa, ul. Żyzna 11M.

Zobacz więcej szczegółów

Zobacz więcej szczegółów


Częstochowa, 2016.11.04

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

“Zakup 400 form aluminiowych – 400 szt.”

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 11.11.2016 na adres e-mail: lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres 42-200 Częstochowa ul. Żyzna 11M lub osobiście w siedzibie firmy – 42-200 Częstochowa, ul. Żyzna 11M.

Zobacz więcej szczegółów

Zobacz więcej szczegółów


Częstochowa, 2016.12.21

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

“Zakup komputera/laptopa do biura – 1 szt. ,
Zakup komputera/laptopa do biura – 1 szt. ,
Zakup serwera do biura – 1 szt. ,
Zakup zestawu komputerowego – komputer stacjonarny+monitor – 1 szt.”

Oferty należy składać w terminie od dnia 22.12.2016 do dnia 28.12.2016 na adres e-mail: lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres 42-200 Częstochowa ul. Żyzna 11M lub osobiście w siedzibie firmy – 42-200 Częstochowa, ul. Żyzna 11M .

Zobacz więcej szczegółów

Zobacz więcej szczegółów

WYKONANIE FORM ALUMINIOWYCH DO PRODUKCJI SZKLANYCH OZDÓB CHOINKOWYCH Z DOSTARCZONYCH GIPSOWYCH PROJEKTÓW W ILOŚCI 500 FORM

 

Oferty należy składać w terminie od 2010.01.01 do 2010.01.10 na adres e-mail: , pocztą na adres 42-200 Częstochowa ul. Żyzna 11M, osobiście w siedzibie firmy – 42-200 Częstochowa ul. Żyzna 11M.
Formy będą przeznaczone  do produkcji szklanych ozdób choinkowych. Formy należy wykonać w okresie od 10.01.2010 do 31.12.2011. Realizacja zlecenia powinna następować systematycznie. Okres realizacji może ulec wydłużeniu do 5 lat w zależności od możliwości pozyskania dofinansowania ze środków UE.  Kryterium oceny decydującym o wyborze ofert będzie wyłącznie cena (100 % CENA)  za wykonanie odlewów aluminiowych form. Zamówienie związane jest z ubieganiem się o dotację.

 WEZWANIE DO SKŁADANIA OFERT NA:
WYKONANIE GIPSOWYCH PROJEKTÓW SZKLANYCH OZDÓB CHOINKOWYCH W ILOŚCI 164 SZTUK O TEMATYCE ZWIERZĘTA, AKCESORIA KONNE, MOTOCYKLE, OWOCE, WARZYWA, BUDYNKI, GADŻETY REKLAMOWE ORAZ TEMATYKA ŚWIĄTECZNA

 

Oferty należy składać w terminie od 2010.01.01 do 2010.01.10 na adres e-mail: , pocztą na adres 42-200 Częstochowa ul. Żyzna 11M, osobiście w siedzibie firmy – 42-200 Częstochowa ul. Żyzna 11M.
Projekty Form będą przeznaczone  do produkcji szklanych ozdób choinkowych. Projekty formy należy wykonać w okresie od 10.01.2010 do 31.12.2011. Realizacja zlecenia powinna następować systematycznie. Okres realizacji może ulec wydłużeniu do 5 lat w zależności od możliwości pozyskania dofinansowania ze środków UE.

Wzory form wdrożone do wykonania powinny zostać każdorazowo zaakceptowane pod kątem projektu graficznego  a następnie projektu – rzeźby gipsowej i gotowego projektu finalnego wraz z opracowaniem kolorystyki. Kryterium oceny decydującym o wyborze ofert będzie wyłącznie cena (100 % CENA)  za wykonanie projektu form. Zamówienie związane jest z ubieganiem się o dotację.

 WEZWANIE DO SKŁADANIA OFERT NA:
WYKONANIE GIPSOWYCH PROJEKTÓW SZKLANYCH OZDÓB CHOINKOWYCH W ILOŚCI 336 SZTUK O TEMATYCE DOWOLNEJ

 

Oferty należy składać w terminie od 2010.01.01 do 2010.01.10 na adres e-mail: , pocztą na adres 42-200 Częstochowa ul. Żyzna 11M, osobiście w siedzibie firmy – 42-200 Częstochowa ul. Żyzna 11M.
Projekty Form będą przeznaczone  do produkcji szklanych ozdób choinkowych. Projekty formy należy wykonać w okresie od 10.01.2010 do 31.12.2011. Realizacja zlecenia powinna następować systematycznie. Okres realizacji może ulec wydłużeniu do 5 lat w zależności od możliwości pozyskania dofinansowania ze środków UE.

Wzory form wdrożone do wykonania powinny zostać każdorazowo zaakceptowane pod kątem projektu graficznego  a następnie projektu – rzeźby gipsowej i gotowego projektu finalnego wraz z opracowaniem kolorystyki. Kryterium oceny decydującym o wyborze ofert będzie wyłącznie cena (100 % CENA)  za wykonanie projektu form. Zamówienie związane jest z ubieganiem się o dotację.

 


 

I Wykonanie 500 form do produkcji szklanych ozdób choinkowych i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe  „IMPULS” Kowalczyk Dariusz reprezentowane przez Pana Dariusza Kowalczyka złożyło wniosek i podpisało umowę  o dofinansowanie projektu Wykonanie 500 form do produkcji szklanych ozdób choinkowych i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.2.4. Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. Projekt przewiduje zakup / wykonanie 500 form do produkcji nowych dotychczas nie produkowanych wyrobów a także usprawnienie obróbki i przesyłania  plików video z projektami form  poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań informatyczno-komunikacyjnych- karta grafiki  oraz poprawę warunków pracy osób niepełnosprawnych poprzez adaptację rampy towarowej dla celów związanych z niepełnosprawnością.  Szczególny nacisk oprócz celu zasadniczego jakim jest wykonanie form zostanie położony na usprawnienie komunikacji z powodu konieczności szybkiej wymiany informacji z kontrahentami na całym świecie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013.

Projekt otrzymał wsparcie w wysokości 151250,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt  jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) stanowiącej  nie więcej niż 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu na poziomie 302500,00 złotych polskich. Całkowita wartość Projektu wynosi 372075,00 złotych polskich.

 


 

Częstochowa 2011.12.10

WEZWANIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH – 300 FORM

 

Oferty należy składać w terminie od 2011.12.10 do 2011.12.30 na adres e-mail: , pocztą na adres 42-200 Częstochowa ul. Żyzna 11M, osobiście w siedzibie firmy – 42-200 Częstochowa ul. Żyzna 11M.

Formy będą przeznaczone do produkcji szklanych ozdób choinkowych. Formy należy wykonać w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2013. Formy powinny zostać wykonane z aluminium . Realizacja zlecenia powinna następować systematycznie. Wzory form wdrożone do wykonania powinny zostać każdorazowo zaakceptowane pod kątem projektu graficznego a następnie projektu – rzeźby gipsowej i gotowego projektu finalnego wraz z opracowaniem kolorystyki. Kryterium oceny decydującym o wyborze ofert będzie wyłącznie cena (100% CENA) za wykonanie form. Zamówienie związane jest z ubieganiem się o dotację.

 


 

II Inwestycja w środki trwałe, technologie informatyczne i komunikacyjne oraz e-biznes w celu rozwoju eksportu i wprowadzenia na rynek nowych produktów

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „IMPULS” Kowalczyk Dariusz reprezentowane przez Pana Dariusza Kowalczyka złożyło wniosek i podpisało umowę o dofinansowanie projektu związanego z inwestycją w środki trwałe, technologie informatyczne i komunikacyjne oraz e-biznes w celu rozwoju eksportu i wprowadzenia na rynek nowych produktów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.2.4. Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. Projekt przewiduje zakup 300 form do produkcji nowych dotychczas nie produkowanych wyrobów a także usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwem poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań informatyczno-komunikacyjnych i wdrożenie e-biznesu. Szczególny nacisk zostanie położony na usprawnienie komunikacji z powodu konieczności szybkiej wymiany informacji z kontrahentami na całym świecie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013.

Projekt otrzymał wsparcie w wysokości 126550,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) stanowiącej nie więcej niż 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu na poziomie 253100,00 złotych polskich. Całkowita wartość Projektu wynosi 311313,00 złotych polskich.

 


 

III Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach CHRISTMAS WORLD 2013,
Niemcy /Frankfurt nad Menem

P.P.H. “IMPULS” reprezentowane przez Pana Dariusza Kowalczyka złożyło wniosek i podpisało umowę o dofinansowanie projektu związanego z udziałem przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą “Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach CHRISTMAS WORLD 2013, Niemcy /Frankfurt nad Menem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.2.4. Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. Projekt będzie polegał podobnie jak realizowane w latach od 2009 do 2012 na wynajmie powierzchni wystawienniczej, zabudowie stoiska targowego, transporcie eksponatów, zaprojektowaniu i wykonaniu katalogów, oddelegowaniu dwóch pracowników na targi. Zadaniem projektu będzie prezentacja własnych wyrobów kontrahentom odwiedzającym targi celem zawarcia umów sprzedaży. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013.

Projekt otrzymał wsparcie w wysokości 49991,20 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy ) co stanowi 44,24% zatwierdzonych wydatków kwalifikowanych na poziomie 113000,00 zł. Całkowita wartość Projektu wynosi 140000 zł.

 


 

IV Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach CHRISTMAS WORLD 2012,
Niemcy /Frankfurt nad Menem

P.P.H.”IMPULS” reprezentowane przez Pana Dariusza Kowalczyka złożyło wniosek i podpisało umowę o dofinansowanie projektu związanego z udziałem przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą “Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach CHRISTMAS WORLD 2012, Niemcy /Frankfurt nad Menem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.2.4. Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. Projekt polegał podobnie jak realizowane w latach od 2009 do 2011 na wynajmie powierzchni wystawienniczej, zabudowie stoiska targowego, transporcie eksponatów, zaprojektowaniu i wykonaniu katalogów, oddelegowaniu dwóch pracowników na targi. Zadaniem projektu była prezentacja własnych wyrobów kontrahentom odwiedzającym targi celem zawarcia umów sprzedaży. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013.

Projekt otrzymał wsparcie w wysokości 49991,20 zł (słownie : czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy ) co stanowi 44,24% zatwierdzonych wydatków kwalifikowanych na poziomie 113000,00 zł. Całkowita wartość Projektu wynosi 138990 zł.

 


 

V Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach CHRISTMAS WORLD 2011,
Niemcy /Frankfurt nad Menem

P.P.H.”IMPULS” reprezentowane przez Pana Dariusza Kowalczyka złożyło wniosek i podpisało umowę o dofinansowanie projektu związanego z udziałem przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą “Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach CHRISTMAS WORLD 2011, Niemcy /Frankfurt nad Menem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.2.4. Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. Projekt polegał podobnie jak realizowany w 2009 i 2010 roku na wynajmie powierzchni wystawienniczej, zabudowie stoiska targowego, transporcie eksponatów, zaprojektowaniu i wykonaniu katalogów, oddelegowaniu dwóch pracowników na targi. Zadaniem projektu była prezentacja własnych wyrobów kontrahentom odwiedzającym targi celem zawarcia umów sprzedaży. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013.

Projekt otrzymał wsparcie w wysokości 50000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) co stanowi 52,63% zatwierdzonych wydatków kwalifikowanych na poziomie 95000,00 zł. Całkowita wartość Projektu wynosi 115900 zł.

 


 

VI Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach CHRISTMAS WORLD 2010,
Niemcy/Frankfurt nad Menem, 29.01.2010-02.02.2010

Szanowni Państwo pragniemy poinformować Was, że Nasza firma zrealizowała w terminie 29.01.2010 do 02.02.2010 projekt zatytułowany “Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach CHRISTMAS WORLD 2010, Niemcy/Frankfurt nad Menem, 29.01.2010-02.02.2010”. Projekt polegał na wynajmie powierzchni wystawienniczej, zabudowie stoiska targowego, transporcie eksponatów, zaprojektowaniu i wykonaniu katalogów, oddelegowaniu dwóch pracowników na targi. Zadaniem projektu była prezentacja własnych wyrobów kontrahentom odwiedzającym targi celem zawarcia umów sprzedaży. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013.

Projekt otrzymał wsparcie w wysokości 54513,00 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści złotych) co stanowi 60% zatwierdzonych wydatków kwalifikowanych na poziomie 90855,00 zł.

 VII Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach CHRISTMAS WORLD 2009,
Niemcy/Frankfurt nad Menem, 30.01.2009-03.02.2009

Szanowni Państwo pragniemy poinformować Was, że Nasza firma zrealizowała w terminie 30.01.2009 do 03.02.2009 projekt zatytułowany “Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach CHRISTMAS WORLD 2009, Niemcy/Frankfurt nad Menem, 30.01.2009-03.02.2009”. Projekt polegał na wynajmie powierzchni wystawienniczej, zabudowie stoiska targowego, transporcie eksponatów, zaprojektowaniu i wykonaniu katalogów, oddelegowaniu dwóch pracowników na targi. Zadaniem projektu była prezentacja własnych wyrobów kontrahentom odwiedzającym targi celem zawarcia umów sprzedaży. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013.

Projekt otrzymał wsparcie w wysokości 53408,20 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiem złotych, dwadzieścia groszy) co stanowi 60% zatwierdzonych wydatków kwalifikowanych na poziomie 89013,66 zł.

 


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://rpo2007-2013.slaskie.pl